Welkom

 
Inmiddels meer dan 25 jaar werkzaam als orthopedagoog met expertise op het gebied van:
 
- leerproblemen

- gedragsproblemen

- handelingsplanning

- coaching van kinderen, ouders en/of leerkrachten

- leerlingvolgsysteem

- onderwijsvernieuwing.

 
Onderzoek is mogelijk bij kinderen en volwassenen.
Voor advies bij problemen en keuzes, bel of mail vrijblijvend voor meer informatie.